201509091441781077Tf1cktq2201509091441782976r8JiPTPf201509091441788521aF7RVufN201509091441788651gGNeV1JN

Välkommen till Carlgrens Bil & Transport

Carlgrens Bil & Transport AB är ett företag som är inriktat på entreprenad- och åkeriverksamhet åt både offentlig verksamhet, företag och privatpersoner. Vi utför smidesjobb som byggnadssmide. Vi har en egen produktion av redskap. Vi utför reparationer av entreprenadmaskiner och tunga fordon.

Entreprenad

Vår entreprenadverksamhet består av många olika delar. Vi ägnar oss åt lyft, grävning, vägunderhåll, vinterväghållning, sopning och sandupptagning.

Läs mer

Transport

Vi ägnar oss främst åt anläggningstransporter och vinterväghållning.

Läs mer

Verkstad

Vår verkstad ägnar sig främst åt reparationer och underhåll av våra egna maskiner och bilar. Vi tar hand om 95% av våra egna verkstadsbehov och lämnar endast bort det vi inte är behöriga att utföra.

Läs mer

Hör av dig till oss!

För förfrågningar

0515-144 01