Tillstånd och utbildningar

ME-diplomerad för anläggning av enskilda avlopp.
Utbildning för heta arbeten gällande svetsning och skärning.
Säkra lyftcertifikat.
Fallskyddsutbildning.
Arbete på väg.
Hjälp på väg.
Utmärkningsansvarig för arbete på väg.
Behörighet att göra TA-planer.
Yrkestrafiktillstånd.
Transporttillstånd för avfall.
ID06-kort för samtliga anställda.

Samtliga maskiner är besiktigade och godkända för sin utrustning.
Våra maskinförare har utbildning på sin/sina maskiner och innehar förarbevis.