Entreprenad och Åkeri

Med grävmaskiner från 3,5-20 ton utför vi alla typer av mark- och anläggningsarbeten, t.ex. grävning av husgrunder, vatten, bredband, enskilda avlopp, vägbyggnad, husdräneringar och trädgårdsanläggningar.

Vi utför gatu- och industrisopning med sugande maskiner i olika storlekar.

Med lastmaskin och teleskoplastare lastar och lossar vi bilar, utför vinterväghållning på gator och vägar även åt företag och övriga fastighetsägare. Stödkantläggning på vägar vid beläggningsarbete.

Vi sorterar fram matjord med egen sikt åt oss själva, företag och kommuner

Vi utför slåtter och kantklippning på vägar samt större gräsytor med slaghack som har en sammanlagd klippbredd på 5 meter.

Vi utför bygg-, anläggnings- samt avfallstransporter, maskinflyttningar och vinterväghållning.

Vi hyr ut lastväxlarflak och liftdumpercontainers.